Материали 21-30 от 1283

Преподаването- професионализъм предизвикателство или осъзнат риск 5 стр.

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск

Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
cblock
256 11
Педагогически казус 6 стр.

Педагогически казус

Класният ръководител кани родителите на разговор (от него разбира, че и те са наясно с положението, но просълзени заявяват, че не могат да се справят със ситуацията. Търсят помощ от училището и учителите )...
admin
286 11