Материали 61-70 от 1363

On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари 94 стр.

On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари

Цел на изследването в дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия в България, като страна-членка на ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
ndoe
0 0
Същност на мрежовия маркетинг 74 стр.

Същност на мрежовия маркетинг

Целта на дипломната работа е да се анализира в същността си мултилевъл маркетинга и на тази основа да се определят възможностите една компания, чрез МЛМ да изгради ефективна и ефикасна продажбена система....
silviQ
0 0
Насърчаване на продажбите на конкретна организация 128 стр.

Насърчаване на продажбите на конкретна организация

Актуалността на темата е продиктувана от глобалната финансова криза, която налага активна маркетингова политика от страна на производствени и търговски фирми с цел подобряване пазарните си позиции и привличане на нови клиенти....
nerven
0 0
Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране управление на лизинговите сделки в условия на криза 91 стр.

Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране (управление на лизинговите сделки в условия на криза)

Целта на анализа е да се направят конкретните анализи по отношение възможностите за постигане на ефективност на финансово управление на компанията в условия на криза....
daniche90
0 0
Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър 73 стр.

Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика...
gecata_maina
0 0
Български черноморски туризъм свръх развитие или трайно развитие 98 стр.

Български черноморски туризъм – свръх развитие или трайно развитие

Основната теза, която се развива за решаване на проблемите на конкурентноспособността на туристическия продукт е свързана с повишаване на неговото качество...
ivan40
0 0
Стойност добавяна от търговската марка същност и източници 11 стр.

Стойност, добавяна от търговската марка – същност и източници

Преди концепцията за стойността на марката да се появи, задачата бе да се въздейства върху имиджа на марката и решението за покупка чрез определянето на рекламен бюджет и делегирането на отговорността за неговото правилно разпределение на рекламните...
cblock
0 0
Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 28 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

За всеки бизнес понятието "маркетингов план" може да бъде използвано главно в два аспекта. в широк смисъл, маркетинговия план е оперативен или стратегически фирмен документ, отразяващ определен възприет фирмен курс на поведение на продук
lubega
0 0
Международни продуктови стратегии 17 стр.

Международни продуктови стратегии

Разаработването на международни маркетингови стратегии е етапът след като се определи списъкът на потенциалните привлекателни страни – пазари, които са групирани в зависимост от икономимческото им състояние. Критерии не е доход от глава на семейство
rusev02
0 0