Материали 1-10 от 87

Емитивен туристически пазар 8 стр.

Емитивен туристически пазар

Причината за изборът ни на национален емитивен туристически пазар на Гръцката република е породена от няколко причини. Една от тях е многовековната история и интересна култура на страната, последвани от благоприятно й разположение в югоизточната част...
lubega
0 0
Изследване действието на социалната власт при продажбите 5 стр.

Изследване действието на социалната власт при продажбите

Влезте в ролята на таен клиент и се опитайте да разпознаете прилагането спрямо вас на някоя (а може и няколко едновременно) от стратегиите за продажби. Анализирайте как сте се почувствали и защо сте реагирали по даден начин...
messi
0 3
Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър 73 стр.

Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика...
gecata_maina
0 0
Български черноморски туризъм свръх развитие или трайно развитие 98 стр.

Български черноморски туризъм – свръх развитие или трайно развитие

Основната теза, която се развива за решаване на проблемите на конкурентноспособността на туристическия продукт е свързана с повишаване на неговото качество...
ivan40
0 0
Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс quotЕтъраquot град Габрово история проблеми и начини за преодоляването им 23 стр.

Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" град Габрово – история, проблеми и начини за преодоляването им

Настоящото изследване имаше за цел да разгледа дейността на един емблематичен за цялата страна обект, част от културния ни туризъм – АЕК "Етъра"....
lubega
0 1
Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс quotЕтъраquot град Габрово история проблеми и начини за преодоляването им 23 стр.

Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" град Габрово – история, проблеми и начини за преодоляването им

Настоящото изследване имаше за цел да разгледа дейността на един емблематичен за цялата страна обект, част от културния ни туризъм – АЕК "Етъра"....
dannyboy
0 0