Материали 1-10 от 4

Курсова работа по алгоритмизация и програмиране 11 стр.

Курсова работа по алгоритмизация и програмиране

По въведена стйност от клавиатурата (К), да се намери К-тия член на редицата: 1, 3, 7, 15, 31...и да се определи геометричната стойност на всички елементи до К, включително. Например: К=4 елемента е 15 Геометричната стойност на елементите е = 315...
cblock
3 0