Материали 1-10 от 3

Регионална политика на ЕС и България 91 стр.

Регионална политика на ЕС и България

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
aronn
0 0
Областна стратегия за развитие на област Бургас 173 стр.

Областна стратегия за развитие на област Бургас

Екологичните проблеми на съвременния свят стават все повече и повече публични и това е причината, поради което екологията е станала много "обществена", въпреки първоначално от своя научен характер....
daniche90
6 0