Материали 1-10 от 4

Трансгранични финансови възможности 37 стр.

Трансгранични финансови възможности

Последното десетилетие на XX век в Европа и в света премина под знака на политически и икономически промени. Създадоха се възможности за интензивно трансгранично сътрудничество и за задълбочаване на европейската регионална интеграция...
mOn
3 0
Излизане на чужди пазари 35 стр.

Излизане на чужди пазари

Европейския съюз, както и правителството на България, сега насърчават прехода към органично фермерство и отпускат субсидии за фермерите и производителите на храни, които преминават към него...
admin
11 0