Материали 1-10 от 1

Българската фондова борса актуални проблеми и тенденции 95 стр.

Българската фондова борса – актуални проблеми и тенденции

В настоящата дипломна работа ще разгледам темата за Българската фондова борса (БФБ), нейните проблеми и тенденции. Обектът на дипломната работа е Българската фондова борса, нейните особености и как функционира...
gecata_maina
0 0