Материали 1-10 от 4

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДАЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ 11 стр.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДА/ЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ

Играта е социално явление в историята на обществото. Първите следи за нея датират още от първобитно-общинния строй. Постепенно играта се е обособила като относително самостоятелен вид от обществено-трудовата и обществено-познавателната дейности.
messi
3 0
Реклама кампания на продукти Лавена АД 18 стр.

Реклама кампания на продукти "Лавена" АД

За фирмата;Ситуационно-сегментационен анализ,анализ на микро средата, копи платформа на рекламна кампания, програма на рекламната кампания, рекламно послание, сценарии на рекламата, бюджет, оценка...
daniche90
30 3
Разработване на рекламна кампания 17 стр.

Разработване на рекламна кампания

Рекламната кампания е едновременно ползване на няколко рекламни средства, подчинени на общ замисъл, осъществяването на който е взаимно свързано по време, съдържание и художествен проект....
admin
21 1
Политическа реклама същност структура и функции 7 стр.

Политическа реклама – същност, структура и функции

Рекламата е неизбежен спътник на политическият маркетинг. Тя е важен елемент, без който няма добра комуникация между партиите и техните избиратели. Чрез политическата реклама се постига положително отношение към популяризирането на лидери и партии...
admin
324 15