Материали 1-10 от 5

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДАЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ 11 стр.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДА/ЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ

Играта е социално явление в историята на обществото. Първите следи за нея датират още от първобитно-общинния строй. Постепенно играта се е обособила като относително самостоятелен вид от обществено-трудовата и обществено-познавателната дейности.
messi
3 0
Реклама кампания на продукти Лавена АД 18 стр.

Реклама кампания на продукти "Лавена" АД

За фирмата;Ситуационно-сегментационен анализ,анализ на микро средата, копи платформа на рекламна кампания, програма на рекламната кампания, рекламно послание, сценарии на рекламата, бюджет, оценка...
daniche90
30 3
Анализ на международната рекламна стратегия на Нестле 7 стр.

Анализ на международната рекламна стратегия на „Нестле

Развиването на рекламна стратегия за постигане на целта на определена рекламна кампания, изисква добро обмисляне на рекламното съобщение, каналът по който ще се реализира тази кампания, територията на която ще се разпространява и целевата група...
admin
62 1
Разработване на рекламна кампания 17 стр.

Разработване на рекламна кампания

Рекламната кампания е едновременно ползване на няколко рекламни средства, подчинени на общ замисъл, осъществяването на който е взаимно свързано по време, съдържание и художествен проект....
admin
21 1
Политическа реклама същност структура и функции 7 стр.

Политическа реклама – същност, структура и функции

Рекламата е неизбежен спътник на политическият маркетинг. Тя е важен елемент, без който няма добра комуникация между партиите и техните избиратели. Чрез политическата реклама се постига положително отношение към популяризирането на лидери и партии...
admin
324 16