Материали 1-10 от 10

Проведен стаж във фирма от гр София 26 стр.

Проведен стаж във фирма от гр. София

Фирма ЕТ “S&L Conult” със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1989г. Дружеството е регистрирано с решение №198/13.08.1989г. на Варненския окръжен съд.
messi
0 0 0
Бизнес план 23 стр.

Бизнес план

Бизнес план за създаване на кафе-сладкарница Сладко изкушение. Съдържание: Резюме, фирмен профил, Мисия и цели, Анализ на пазара, Производство и технология, Предприемаческа стратегия,финансов анализ, заключение.
Cvet0mira
0 0 0
Планиране приходите на Националната агенция по приходите 98 стр.

Планиране приходите на Националната агенция по приходите

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход
messi
0 0 0
Регионален анализ на Южноафриканската република ЮАР 10 стр.

Регионален анализ на Южноафриканската република /ЮАР/

Южноафриканската република /ЮАР/ заема обширна територия в крайния юг на африканския континент. Бреговете се мият от водите на два океана – Атлантическия от запад и Индийския от изток.
messi
0 0 0
Солвей Соди АД-грДевня отдел Покупки 11 стр.

Солвей Соди АД-гр.Девня отдел "Покупки"

Завода за сода съществува от 1954 г. Той е най-големият завод до производство на сода на Балканите.Разположен е в Североизточна България, на около 30 км. западно от гр. Варна, в югозападните покрайнини на кв.”Повеляново” на гр. Девня до крайезерния път Ва
messi
0 0 0
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПАЗАРЕН ТЕСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ЦЕНА НА БАЗА МЕТОДА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОЦЕНКА 10 стр.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПАЗАРЕН ТЕСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ЦЕНА НА БАЗА МЕТОДА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОЦЕНКА

Дейността на “Макса такси” се простира на пазара на таксиметровите услуги на територията на гр. Варна. Естеството на този пазар само по себе си предполага силна чувствителност на търсенето спрямо качеството на предлаганата услуга и цената и.
messi
0 0 0