Материали 1-10 от 1370

Траки Основни сведения за произход бит и култура Културно наследство 17 стр.

Траки. Основни сведения за произход, бит и култура. Културно наследство

Появата на древните тракийски племена притежава висока изследователска стойност. Проучването на бита на една толкова отдалечена епоха, обаче е трудно, още повече когато за нея няма почти никакви писмени сведения.
messi
0 0
Статистически изследвания 14 стр.

„Статистически изследвания”

Брутният вътрешен продукт (БВП) е съвкупността от стойността на крайните стоки и услуги, произведени на територията на дадена страна независимо от това дали факторите на производство са собственост на бизнеса в съответната страна или са собственост на чуж
messi
0 0
КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА ЧЕРЕН ЛЕБЕД 8 стр.

КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА "ЧЕРЕН ЛЕБЕД"

Ключови думи: коронавирус COVID-19, пандемия, неопределеност, събитие, риск, явление, концепцията "Черният лебед", социалната отговорност, последствията –икономическия, социален, културен, политически , личен живот, рационално обяснение, поуки/изводи
messi
0 0
Курсов проект по дисциплината Мениджмънт на туристическата дестинация Възможности за повишаване на конкурентоспособността на туристическа дестинация Русе 9 стр.
Анализ на дистрибуционната система на фирма Девин АД 12 стр.

Анализ на дистрибуционната система на фирма „Девин“ АД

Областта за търговия на минерална вода е една изключително динамична среда, в която конкуренцията непрекъснато повишава изискванията по отношение на обслужването и качеството. В резултат на това между основните конкуренти на пазара възникват редица конфли
0 0