Материали 41-50 от 1363

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТИрим Иван Иванов 7 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ„Ирим – Иван Иванов”

Целта на настоящата курсова работа е да се определи мотивацията на човешките ресурси и по-точно мотивацията на производствения и управленския персонал в ЕТ„Ирим – Иван Иванов”, гр. Русе, чрез разработване на анкетни карти. Предмет на курсовата работа е
myjkarkata
0 0
Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза 88 стр.

Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза

След присъединяването на страната ни към ЕС лизинговото финансиране стана много по-привлекателна възможност, тъй като в ЕС оперативният лизинг е извън балансова сделка. В България сега основно големите корпоративни компании използват лизинга...
nerven
0 0
Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане 96 стр.

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
rusev02
0 0
Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната 38 стр.

Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната

Целта на настоящата курсова работа е да се определят предизвикателствата пред лихвената политика на банките при приемането на България в еврозаната....
lubega
0 0
Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0 0
Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба 8 на БНБ 21 стр.

Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба №8 на БНБ

Банковата система играе централна роля в извършването на плащанията, мобилизирането и разпределението на спестяванията. Ефективният надзор над банковите институции е съществен компонент на силната икономическа среда...
lubega
0 0
Структурна реформа и демонополизация на производството 88 стр.

Структурна реформа и демонополизация на производството

Проблемните аспекти при монополизацията и възможности за демонополизация като част от структурната реформа в страната, с което да се даде тласък в развитието и конкурентноспособноста на частния сектор в производството и в частност в сферата на...
rusev02
0 0