Материали 1-10 от 1

Теория на масовото обслужване 22 стр.

Теория на масовото обслужване

Теорията на масовото обслужване изучава процеси, при които, от една страна постоянно възникват потребности за изпълнението на някаква работа и от друга страна – се осъществява постоянно удовлетворяване на тези потребности...
gecata_maina
52 2