Материали 1-10 от 1

Курсова работа по количествени методи в управлението 14 стр.

Курсова работа по количествени методи в управлението

Задачата има четири оптимални решения, но никое от тях не включва всички видове продукция. За целта ще потърсим оптимално небазисно решение, като комбинация от получените оптимални решения....
cblock
86 2