Материали 1-10 от 5

Управление на регионален историчеки музей град варна 23 стр.

Управление на регионален историчеки музей – град варна

Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
the_magicer
8 2
Местно управление и самоуправление 14 стр.

Местно управление и самоуправление

Местното управление и самоуправление имат определена роля в държавната организация на всяко едно цивилизовано общество. Те имат своето значение при изучаването използването и прилагането на новите политически и социални реалности...
emoto_92
3 1
Как да стимулираме безработицата по време на криза 13 стр.

Как да стимулираме безработицата по време на криза

Описват се мерките и инструментите за стимулиране на безработицата, прилагани от правителството. Кои са ефикасни и оказват ли положително влияние върху заетостта...
admin
13 2