Материали 1-10 от 7

Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна 8 стр.

Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове...
nerven
12 0
Теория за линеарния град 2 стр.

Теория за линеарния град

Историята на градоустройството още от най-дълбока древност познава спонтанно оформилите се удължени селищни образувания. Още по времето на Ренесанса е предложено първото планово линеарно решение, успоредно с кръглите и квадратните...
silviQ
12 0
Териториално- устройствена и социално- икономическа характеристика на град Ловеч 50 стр.

Териториално- устройствена и социално- икономическа характеристика на град Ловеч

Обектът на изследването е област Ловеч. Предметът на изследването е териториално-устройствена и социално-икономическа характеристика на област Ловеч. В настоящото изследване е използван системният икономически анализ....
admin
8 1
Териториално - устройствена характеристика на София - град 138 стр.

Териториално - устройствена характеристика на София - град

По време на османското владичество и особено през Възраждането, София била възприемана от пътешествениците като средищен град. Носейки старата слава на Сердика и Средец, градът бил добре познат. Той е един от най-значимите, с преобладаващо...
Simonsita
9 0