Материали 1-10 от 7

Телефонно банкиране - възможности и предлагане в България 10 стр.

Телефонно банкиране - възможности и предлагане в България

Една от последните тенденции в банковото дело е преходът от традиционно към електронно банкиране. Развитието на електронното банкиране кардинално променя способите на участие на банките в бизнеса и поражда нови възможности за развитие на банковата...
gecata_maina
0 1
Състояние проблеми и перспективи на електронната търговия в България 29 стр.

Състояние, проблеми и перспективи на електронната търговия в България

Обект на изследване на настоящата курсова работа е електронната търговия в Република България. Предмет на изследване е електронната търговия като съвременна форма на търговския бизнес...
ndoe
17 0
Проблеми на електронната търговия в България 41 стр.

Проблеми на електронната търговия в България

Като отрасъл търговията има специфични черти, които я разграничават от останалите икономически и стопански отрасли. Търговията със своите разнообразни значения намира отношения във всички сфери на икономическия, социалния, обществен и икономически...
nerven
11 0
Интегриране и сравнение на системи за електронни разплащания в потребителски уебсайт 61 стр.

Интегриране и сравнение на системи за електронни разплащания в потребителски уебсайт

Съществуват много компании, които предлагат да поемат изграждането, функционирането и поддържането на електронната система за разплащане на уеб сайтът...
cblock
5 0