Материали 1-10 от 4

Категоризация на заведенията за хранене 5 стр.

Категоризация на заведенията за хранене

Категоризацията е необходима, за да се дефинира продукта на заведенията от един вид според качествата на предлагането. В туризма тя се прилага първо при заведенията за пребиваване и след това при комплексните и самостоятелните заведения за хранене....
cblock
4 0