Материали 1-10 от 12

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията 82 стр.

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
messi
0 0
Организация на търговската мрежа на дребно за петролни продукти на територията на България 16 стр.

Организация на търговската мрежа на дребно за петролни продукти на територията на България

Търговската мрежа на дребно е материално-техническата база на търговията на дребно и включва различни видове магазини, павилиони, будки, сергии и др. обекти, чрез които се осъществява продажбата на стоки на крайните потребители...
aronn
0 0
Публична покана за проектиране и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа на летище Варна 29 стр.

Публична покана за проектиране и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа на летище Варна

Търгът е един от класическите методи за договаряне. По същество той представлява състезателен способ за привличане на конкурентни оферти за доставка на определени продукти, предоставяне на услуга или...
dannyboy
1 0