Материали 1-10 от 112

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ТЯХНОТО СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ 5 стр.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ТЯХНОТО СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ

Самата инвентаризация протича в три етапа: І. Подготовка за извършване на инвентаризацията – ръководителят на предприятието издава заповед за извършването на съответна инвентаризация и в нея определя състава на комисията. Комисията трябва да се състои о
ds_teacher
0 0
Дълготрайни материални активи 48 стр.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайни материални активи - Част от нетекущите активи - Установими нефинансови ресурси с материално веществена форма и служат за осъществяване на определена дейност – производствена търговска и др. и се ползва за срок повече от една година.
borko88
4 0
Същност и характерни особености на търговията същност функции място роля и значение на търговията Изисквания към оптималната търговска дейност обща характеристика и съдържателни елементи 7 стр.

Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната търговска дейност: обща характеристика и съдържателни елементи

Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната търговска дейност: обща характеристика и съдържателни елементи
margarita_90_
34 4
Частно банкиране и управление на богатството 6 стр.

Частно банкиране и управление на богатството

Частно банкиране и управление на богаството. Бизнесмоделът "Частно банкиране". Дефиниране и клиентски сегменти. Инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти...
silviQ
3 0
Банкови сделки на паричния пазар 6 стр.

Банкови сделки на паричния пазар

Основни характеристики на паричният пазар - паричните пазари улесняват трансфера на средства на банките, които разполагат с излишъци към други кредитни институции, които се нуждаят от паричен ресурс...
cblock
3 0