Материали 1-10 от 5

Отчитане на безналичните разплащания в България 13 стр.

Отчитане на безналичните разплащания в България

Под банкови плащания следва да се разбират действия и сделки между банки и техни клиенти и сделки между банки, свързани с прехвърлянето на пари по банкови сметки, както и плащанията в наличност от банки...
rusev02
4 0
Анализ на вътрешната среда на компания 68 стр.

Анализ на вътрешната среда на компания

Компанията е търговска верига супермаркети за бързооборотни стоки в България, създадена през 1995 г. До 2007 г. собственици на веригата са акционерното дружество и Европейската банка за възстановяване и развитие....
gecata_maina
5 1
Предмет на икономиката на социалната сфера и анализ на нейните социално-културни дейности 22 стр.

Предмет на икономиката на социалната сфера и анализ на нейните социално-културни дейности

Икономиката на социалната сфера има за цел да сформира знания за закономерностите и тенденциите в развитието на социалната сфера. Тя разглежда проблема за двете сфери на човешката дейност и прокарва ясен критерий...
messi
3 0