Материали 1-10 от 10

Развитие и характеристики на хотелиерството в хотел Рубин кк Свсв Константин и Елена 21 стр.

Развитие и характеристики на хотелиерството в хотел "Рубин", к.к. Св.св. Константин и Елена

Ще разгледам една от туристическите дейности – хотелиерството и ще проследя развитието й и характеристиките й в туристически обект (хотел "Рубин",к.к. Св.св. Константин и Елена)...
emoto_92
18 2
Хотелиерска дейност 29 стр.

Хотелиерска дейност

Хотелиерството създава връзката между туристическите ресурси и техните потребители. Без хотелиерство не е възможно да се зараждат и развиват вътрешният и външният туризъм. Те от своя страна са фактор за развитието на хотелиерството...
admin
19 1
Проект за хотел 10 стр.

Проект за хотел

Ще бъде построен и обзаведен съгласно закона по туризъм за категоризиране на средствата за подслон в българското законодателство. В допълнение на задължителните изисквания хотелът предлага неповторима обстановка, съчетаваща природни елементи...
admin
41 6