Материали 1-10 от 1

Пазар на зеленчуци 37 стр.

Пазар на зеленчуци

Пазарът е всяка ситуация на връзка между купувачи и продавачи с оглед размяна на определен продукт. Той е разгърната система от контакти, които се формират между купувачи и продавачи в процеса на покупко-продажбите на стоките...
loli
2 0