Материали 1-10 от 1

Лекции по Химия 40 стр.

Лекции по Химия

Строеж на атома. Атоми. Атомите са сложни електронеутрални частици, които са изградени от ядро и електронна обвивка. Атомът притежава положително заредено ядро, около което се движат отрицателно заредени електрони...
ivan40
24 2