Материали 1-10 от 14

Моята предприемаческа идея 9 стр.

Моята предприемаческа идея

Моята предприемаческа идея се състои в отваряне на магазин за детски храни и консумативи в района на кв.Аспарухово, гр.Варна. Идеята ми е продиктувана от това, че в квартала нараства броя на младите семейства с малки деца, които ще бъдат ...
dannyboy
10 1
Бизнес план на фирма Папас олио 21 стр.

Бизнес план на фирма "Папас олио"

ПАПАС ОЛИО АД е основано през 1994 г. и е най-големият производител на растителни масла в България. Дейността включва производство и търговия на растителни масла, лицензирана търговия на зърно, съхранение по схемата зърнохранилище и публичен склад...
ndoe
12 0
Организация на доставките и пласмента на фирма ЕТ Янис 7 стр.

Организация на доставките и пласмента на фирма ЕТ "Янис"

В последните години се наблюдава откриването на голям брой фирми в областта на търговията. С течение на времето много от тях фалират или са погълнати от по-големи и стабилни фирми.
silviQ
1 0
Мотивация на персонала във фирма БилдКом ООД 8 стр.

Мотивация на персонала във фирма "Билд.Ком" ООД

Целта на курсовата работа е да се разкрият начините на мотивация и формите на стимулиране на персонала в дадената фирма; да се отчетат резултатите от прилаганите към настоящия момент средства и методи за мотивация...
nezabravima
16 0
Икономика и управление на фирма X ООД 11 стр.

Икономика и управление на фирма "X" ООД

1. Историческо развитие на строителното предприятие 2. Организационно-структурни промени, настъпили през последните години в строителното предприятие 3. Предмет на дейност на строителното предприятие 4. Пазари на строителното предприятие ......
ndoe
8 2