Материали 1-10 от 11

Съставяне ценовата сметната документация и образуване офертната цена на обект двуетажна жилищна сграда с гаражен етаж 26 стр.

Съставяне ценовата (сметната) документация и образуване офертната цена на обект: "двуетажна жилищна сграда с гаражен етаж"

Вътрешните повърхности се предеижда да бъдат боядисани посно, а за външните е предвидена ситнопръскана мазилка. За част от вътрешните повърхности се предвижда облицовка с рендосани иглолистни дъски с деб. 2,5 см.
lubega
3 0
Акредитив и инкасо 24 стр.

Акредитив и инкасо

Формата на плащане е един от най-важните елементи в един външно търговски договор. Чрез нея се погасяват задължения. Тя определя техническия ред за провеждане на техническите операции по договора...
ndoe
0 0
Обучение на персонала вьв фирмата 15 стр.

Обучение на персонала вьв фирмата

През последните няколко години сферата, в която се наблюдава най-бързо развитие е именно ИТ секторът. Поради тази причина се наблюдава постоянно навлизане на нови продукти на пазара – хардуерни и софтуерни, което налага непрекъснато търсене на нови...
messi
1 0
Маркетингово изследване на пазара на кисело мляко 33 стр.

Маркетингово изследване на пазара на кисело мляко

Маркетинговото изследване може да изиграе главна роля в осигуряването на пазарни действия чрез прилагане на различни подходи за вземане на решения. То също може да помогне при оценката на решения, взети на база друга информация...
messi
21 3
Проект за клубовете по интереси в училищата 9 стр.

Проект за клубовете по интереси в училищата

Настоящият проект има за цел да гарантира намаляване агресията у децата като допринесе за изграждане на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности и форми за работа с децата в задължителна училищна възраст....
mOn
1 1
Проект за анимационен продукт на тема официално събитие- Плажна олимпиада 14 стр.

Проект за анимационен продукт на тема официално събитие- "Плажна олимпиада"

Въведение Концепция за анимационния продукт Анимационна програма Сценарии на анимационната програма Организационен план на анимационната програма Финансов план на анимационната програма Заключение
mOn
12 2