Материали 1-10 от 30

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно 15 стр.

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно

Разработване на типизация на търговски обекти. Аргументи относно подбора на показатели за позициониране и модели на позициониране. Позиционна карта по типове обекти, междуобектни и междумаркови сравнения. Изводи и препоръки относно пространствено...
messi
0 0
Проблеми и перспективи на териториалното разпределение на мрежа от заведения 32 стр.

Проблеми и перспективи на териториалното разпределение на мрежа от заведения

Териториалното разположение на ресторантите определя достъпността на клиентите до обектите, клиентопотока във денонощието и сезонността на работа на дадения ресторант, удобство за посещение, разхода...
dannyboy
2 0