Материали 1-10 от 9

Северен централен регион 2 стр.

Северен централен регион

Площ - 15 149 кв. км. (13,6% от територията на България) - втори по големина след Югозападния регион. Население - 904 хил. д. (11,7% от населението на България). Административно деление - Плевенска област, Ловешка област, Великотърновска област...
dannyboy
1 0
Варненска област 12 стр.

Варненска област

Варненска област заема Югоизточна България и обхваща 13 % от територията на страната. На изток областта има широк излаз на Черно море. Това обстоятелство оказва силно влияние върху стопанската структура и териториалното обособяване на областта.
ivan40
4 0
Същност и значение на лечебния туризъм в България 22 стр.

Същност и значение на лечебния туризъм в България

Лечебният (медицински, здравен) туризъм е един от исторически най- рано утвърдилите се видове туризъм. Чрез него индивидите удовлетворяват потребностите си от лечение, рехабилитация и профилактика...
loli
1 0