Материали 1-10 от 1

 Перспективи за присъединяването на България към Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас 6 стр.

Перспективи за присъединяването на България към Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас.

През периода на своето 41-годишно съществуване ЕС се превърна в един от важните фактори в международните отношения не само в Европа, но и в международен мащаб.
gecata_maina
4 0