Материали 1-10 от 17

Амортизация на програмните продукти 13 стр.

Амортизация на програмните продукти

По своята същност програмните продукти са актив за фирмата, която ги притежава и използва. Според счетоводен стандарт номер 38 "нематериални активи" от счетоводните стандарти за малки и средни предприятия те са дълготрайни нематериални а
dannyboy
0 1
Отчитане на продажба на продукция 6 стр.

Отчитане на продажба на продукция

Основен документ за оформяне на продажбата на продукция е фактурата, издадена от продавача. Съпроводителни документи към фактурата са същите, които са посочени при документиране доставката на продукцията...
messi
0 1
Отчитане на разчетите с акцизи 8 стр.

Отчитане на разчетите с акцизи

Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци. Те представляват добавка към цената на стоката, която се заплаща при покупката. Счетоводното отчитане на разчетите с акцизи се осъществява със сметка 456 Разчети за акцизи...
ndoe
0 0