Материали 1-10 от 23

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0 0
Анализ на пазара на жилищни имоти в България през периода 2007 2011 г 17 стр.

Анализ на пазара на жилищни имоти в България през периода 2007 – 2011 г.

Целта, която си поставят авторите на настоящата в курсовата работа е да се направи анализ на състоянието на пазара на жилищните имоти на в Република България, и на тази основа да се очертаят тенденциите на неговото развитие...
the_magicer
3 1
Анализ на потребителите на Кока Кола 11 стр.

Анализ на потребителите на Кока Кола

Всяка страна има свои обичаи, правила, забрани. Затова преди да навлезе в пазарите на отделните страни и при разработването на стратегии за навлизане компанията опознава културната среда на тези страни, за да разбере как ще се приемат предлаганите от нея
mOn
7 0