Материали 1-10 от 8

Окачествяване на пшеница 1 стр.

Окачествяване на пшеница

Според фазата на движението й от производителя, пшеницата се дели на: -изкупваема- пшеницата която е в производителя и подлежи на приемане в търг складове, за съхр. и евентуално обработване -рапределяема- е пшеницата, която е преминала през складова...
gecata_maina
34 0
Асортимент и качество на мляко и млечни продукти 14 стр.

Асортимент и качество на мляко и млечни продукти

Роля и значение на млечните продукти за човешкия организъм, Икономическо значение на стоковата група, Търговията в цифри, Класификация на стоковата група мляко и млечни продукти...
loli
60 1