Материали 1-10 от 14

Основи на правото 15 стр.

Основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата...
messi
0 0
Търговски представители и търговски посредници 5 стр.

Търговски представители и търговски посредници

Предмет - извършване на определена услуга. не обхваща извършването на правни действия, а на фактически действия, които обуславят определен правен резултат - представлява свързване на страните и подпомагането им да сключат бъдещия договор...
silviQ
4 0