Материали 1-10 от 1

Проблеми на управление и развитие на земеделска фирма Фарин ООД 59 стр.

Проблеми на управление и развитие на земеделска фирма "Фарин" ООД

Изследва се финансовото състояние на "Фарин" ООД и възможността да реагира в динамично променящи се финансово-икономически условия. Очертават се тенденциите в развитието, организацията и управлението на агрофирмата в условията на икономическа кр
loli
8 0