Материали 1-10 от 1

Международни инвестиционни проекти 17 стр.

Международни инвестиционни проекти

След периода на преход към пазарна икономика за икономическата конюнктура у нас е характерна определена рационализация на управлението на публичния сектор, държавната собственост и паричните потоци, свързани с държавната собственост...
admin
33 4