Материали 1-10 от 9

Задачи по математическо моделиране 10 стр.

Задачи по математическо моделиране

Да се намери такъв план на производството, че да се произвежда и от трите вида продукти, като количеството от втория продукт да не е по-малко от общия обем на количеството от първия и третия продукт.
ndoe
0 0
Маркетингови аспекти при управлението на аграрни продукти 8 стр.

Маркетингови аспекти при управлението на аграрни продукти

Да се представи схематично и се анализира продуктовият микс на фирмата. Продуктовият микс е съвкупността от всички продукти, които фирмата произвежда и/или предлага на пазара....
lubega
3 2