Материали 81-90 от 1363

Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0 0
Българската фондова борса актуални проблеми и тенденции 95 стр.

Българската фондова борса – актуални проблеми и тенденции

В настоящата дипломна работа ще разгледам темата за Българската фондова борса (БФБ), нейните проблеми и тенденции. Обектът на дипломната работа е Българската фондова борса, нейните особености и как функционира...
gecata_maina
0 0
Данък върху добавена стойност същност и счетоводно отчитане 83 стр.

Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане

Данъкът върху добавената стойност се характеризира с неутралност и еднократност. В същото време той създава равностойни условия при данъчното облагане на всички участници в стопанският живот...
ndoe
0 0
Данъчно облагане на търговската фирма 71 стр.

Данъчно облагане на търговската фирма

Предмет на настоящата дипломна работа е данъчното облагане на търговската фирма. Разработката има за цел да анализира данъчното облагане на търговската фирма и влиянието му върху реализирания от нея финансов резултат...
dannyboy
0 0
Същност и прилагане на ДДС в България Оценка на ДДС в бюджетните приходи 102 стр.

Същност и прилагане на ДДС в България. Оценка на ДДС в бюджетните приходи.

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
messi
0 0
Класификация на злонамерени действия на потребителите 16 стр.

Класификация на злонамерени действия на потребителите

Има няколко вида злонамерени потребители: такива, които искат да увредят нечии компютър, да откраднат нечий лични данни и такива които разпространяват материали с авторско право без знанието на автора...
nerven
0 0
Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките 23 стр.

Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките

Банката е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск...
ndoe
0 1