Материали 1-10 от 13

Строителство по Черноморието 14 стр.

Строителство по Черноморието

Устройството на българското черноморско крайбрежие произтича от действителното състояние на нашето крайбрежие. През последните години сме свидетели на силен инвестиционен интерес и бурно строителство, в резултат на което се стигна до свръхурбанизиране...
ndoe
0 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
lubega
2 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
ndoe
7 1
Обхват и съдържание на понятието строителство 8 стр.

Обхват и съдържание на понятието строителство

Строителството е понятие намерило широко приложение във всички области на икономическият и социален живот. В съдържанието му се включват най-различни представи и елементи. Обхваща както конкретни материални неща, процеси и дейности така и чисто...
aronn
2 0
Устройственото планиране фактор за определяне предназначението на земята за строителство 13 стр.

Устройственото планиране, фактор за определяне предназначението на земята за строителство

Предмет на изследване са основните теоретични въпроси произтичащи при изясняване на устройственото планиране за застрояване на земята за строителство...
emoto_92
2 1