Материали 1-10 от 9

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТИрим Иван Иванов 7 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ„Ирим – Иван Иванов”

Целта на настоящата курсова работа е да се определи мотивацията на човешките ресурси и по-точно мотивацията на производствения и управленския персонал в ЕТ„Ирим – Иван Иванов”, гр. Русе, чрез разработване на анкетни карти. Предмет на курсовата работа е
myjkarkata
0 0
Заплащане на труда в здравеопазването и изобщо в социалната сфера 22 стр.

Заплащане на труда в здравеопазването и изобщо в социалната сфера

Цената на труда се разглежда от различни гледни точки. От гледна точка на работниците и служителите цената на труда е трудовото възнаграждение, което работодателите им предоставят срещу вложения труд.
messi
2 1
Обучение на персонала вьв фирмата 15 стр.

Обучение на персонала вьв фирмата

През последните няколко години сферата, в която се наблюдава най-бързо развитие е именно ИТ секторът. Поради тази причина се наблюдава постоянно навлизане на нови продукти на пазара – хардуерни и софтуерни, което налага непрекъснато търсене на нови...
messi
1 0
Раждаемостта - предпоставки за възпроизвотството на работна сила 27 стр.

Раждаемостта - предпоставки за възпроизвотството на работна сила

Според Малтус в човека е заложена природна сила, наклонност към размножаване, към създаване на семейство и деца. Но ако проследим хода на историята, ще видим, че по своята същност...
emoto_92
0 0
Трудовият пазар в Република България - състояние и тенденции 7 стр.

Трудовият пазар в Република България - състояние и тенденции

Аз избрах темата за състоянието и тенденциите на трудовия пазар в България, защото се отнася до моята родна страна и пряко засяга всеки един човек, който е тръгнал да изкарва сам прехраната си и да осигурява своето съществуване,
lubega
5 0