Материали 1-10 от 63

Финансовите кризи страховете за бъдещето 11 стр.

Финансовите кризи – страховете за бъдещето

Повечето анализатори и коментатори приемат, че финансово-икономическата криза започва през август 2007 г. с фалита на един от големите независими ипотечни кредитори в САЩ, което предизвика редица европейски и американски банкови фалити...
cblock
0 0
Отражението на глобалната финансова криза върху частното банкиране и управлението на богатството 20 стр.

Отражението на глобалната финансова криза върху частното банкиране и управлението на богатството

В курсовата работа се анализира и оценява състоянието и развитието на различните финансови услуги в сектора "Частно банкиране". Обект на изследването е пазарът на финансови услуги и управлението на капитала за частни и институционални клиенти...
lubega
4 0