Материали 1-10 от 1

Характеристика и приложение на социалните мрежи 19 стр.

Характеристика и приложение на социалните мрежи

Социалните мрежи са едно от големите открития на Web 2.0. И ако днес под Web 2.0 разбираме предимно активно взаимодействие в мрежата чрез потребителски генерирано съдържание, то бумът на социалните мрежи като...
admin
32 3