Материали 1-10 от 4

Европейските фондове 23 стр.

Европейските фондове

Когато създадоха Европейската икономическа общност на 25 март 1957 г., шестте страни основателки (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия) бяха нетърпеливи да осигурят своето хармонично развитие...
silviQ
0 0
Европейски парламент 12 стр.

Европейски парламент

Европейският парламент (Европарламент или ЕП) е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС....
dannyboy
6 0
Секторна програма Грюндвиг 13 стр.

Секторна програма Грюндвиг

Секторната програма Грюндвиг е част от европейска програма за образование и обучение "Учене през целия живот". Насочена е към образование и обучение на възрастни и предлага възможности за участие в европейски образователни проекти...
lubega
8 0