Материали 1-10 от 4

Политическа философия на консерватизма и либерализма 19 стр.

Политическа философия на консерватизма и либерализма

Като политически теории двете течения кореспондират в голям период от време, водещ своето начало от годините на xviii век. Философията е фундаментална наука, корен за всички останали познания. философията е мисъл...
gecata_maina
8 0