Материали 1-10 от 280

Социални неравенства Видове 17 стр.

Социални неравенства. Видове

1. Схващания за неравенството 2.Бедноста като социално неравенство 3. Видове неравенства 3.1. Икономическо неравенство 3.2. Политическо неравенство 3.3. Културно неравенство 3.4. Социални слоеве, касти, класи 3.5. Интеграцията -...
admin
107 11
Недействителност на сделките 16 стр.

Недействителност на сделките

Изясняване на термина недействителност на сделките. Същност и характеристика на недействителните сделки. Видове недействителни сделки. Основания за недействителност на сделките. Основания за унищожаемост на сделките...
aronn
49 11
Комуникационна политика на фирма 17 стр.

Комуникационна политика на фирма

Съдържа кратка история на фирмата, предимстава които дава фирмата и някой от елементите на комуникационни микс, обобщение на силните и слабите страни, иновации и основните участниди в рекламния процес...
admin
136 10
Избори Избирателно право Избирателни системи 10 стр.

Избори. Избирателно право. Избирателни системи.

Терминът избирателно право има две различни значения. Разбирано като обективно избирателно право се разбира системата от всички правни норми регламентиращи реда за организиране и произвеждане на избори...
daniche90
33 8
Административен модел на Министерство на финансите 11 стр.

Административен модел на Министерство на финансите

Министерството на финансите е изградено от дирекции, които обособяват неговата администрация. те се ръководят от директори. В схематичен вид отделните звена и дирекции се подреждат така...
admin
74 7
Рецидив - курсова работа по наказателно право 10 стр.

Рецидив - курсова работа по наказателно право

За да се обясни най-добре понятието "рецидив" трябва да се тръгне от общото към частното. Затова е необходимо да се даде определението на престъпление,както и на множество престъпления, защото рецидива е вид множество престъпления...
aronn
35 7
Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията 18 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите..
admin
41 7
Лидерство работа в екип и ефективност на ръководството на групи 16 стр.

Лидерство, работа в екип и ефективност на ръководството на групи

Лидерството - дефиниции и основни предпоставки. Лидери на общността. Работа в екип - човекът в групата, сравнение между група и екип и офеормяне на екипа. Ефективност на работните групи. Комуникация при работата в екип....
nerven
27 6
Стратегия понятие характерни определения конкурентна основа на стратегията 12 стр.

Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Стратегическото управление е дейност по определяне насоките на бъдещото развитие на бизнеса. То е съвкупност от подходи за действие с цел поддържане на динамично равновесие между начина на функциониране на предприянието и външната бизнес среда с оглед..
cblock
21 6