Материали 1-10 от 3

Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество 8 стр.

Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество

За толерантността на българина, психология на ромското малцинство в пределите на България- исторически анализ на съжителството между етносите през годините и днес.
nezabravima
2 0
Социални нормативни документи видове цели структура и контролът им 28 стр.

Социални нормативни документи – видове, цели, структура и контролът им

Управлението на системата за социално подпомагане се извършва с помощта на закони, нормативни актове, правилници, методични указания, показатели, норми и други, използвани в практиката на всички нива и във всички структурни звена....
mOn
13 0