Материали 1-10 от 4

Начини за събиране на ДДС и Акцизи 15 стр.

Начини за събиране на ДДС и Акцизи

НАП ще обедини събирането на данъците и задължителните осигурителни вноски под един покрив. По този начин няма да се налага гражданите и фирмите да посещават две администрации (Данъчната администрация и Националния осигурителен институт)...
loli
4 0
Амортизационна политика 9 стр.

Амортизационна политика

Амортизацията представлява намаляване на отчетната стойност на счетоводен обект, определена за отчетен период. При водене на систематично счетоводство намаляването на отчетната стойност на обекта се посочва в счетоводните сметки и в баланса, а при прилага
dannyboy
0 0
Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката 19 стр.

Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката

Същност на амортизационната политика..Амортизационна политика съгласно изискванията на Националното счетоводно законодателство...Приложения.
gecata_maina
0 0