Материали 81-90 от 276

Карибската криза от 1962 г 19 стр.

Карибската криза от 1962 г.

На 22 октомври 1962 президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди информира световната общественост, че на територията на Куба са складирани руски ракети със среден радиус на действие и изисква незабавно оттегляне...
gecata_maina
7 1
Право на Европейския съюз 12 стр.

Право на Европейския съюз

Правото на Европейския съюз се подчинява на вътрешното разделение: първично и вторично право. Парижкият договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Договорът за създаване на ЕИО и Договорът за създаване на ЕОАЕ...
gecata_maina
2 1
Парижката мирна конференция и подписване на мирните договори с балканските страни Териториално-политическо статукво на Балканите в резултат на мирните договори и отражението му върху взаимоотношенията между балканските страни след войната 19 стр.

Парижката мирна конференция и подписване на мирните договори с балканските страни. Териториално-политическо статукво на Балканите в резултат на мирните договори и отражението му върху взаимоотношенията между балканските страни след войната;

Разработка на последиците от Първата световна война за страните от Балканския полуостров и техните външни отношения в резултат на договореностите от Парижката мирна конференция (1919г.)
nerven
2 1
Бизнес план на фирма Дизайн офис М-91мандра Свежест управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането 28 стр.

"Бизнес план на фирма "Дизайн – офис М-91"мандра "Свежест", управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането"

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...
messi
17 1
Заетост и безработица 33 стр.

Заетост и безработица

заетостта и безработицата са елементи от пазара на труда. Тъй като пазарът на труда засяга цялостната социално-икономическа характеристика на населението, то тези два елемента са съществено важни за анализ...
admin
30 1