Материали 1-10 от 1

Бизнес план на фирма Дизайн офис М-91мандра Свежест управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането 28 стр.

"Бизнес план на фирма "Дизайн – офис М-91"мандра "Свежест", управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането"

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...
messi
17 1