Материали 1-10 от 5

Основни видове застраховки в туризма 12 стр.

Основни видове застраховки в туризма

В областта туризма застрахователните рискове са в няколко насоки, включващи рискове, свързани със здравето, имуществото на туристите, живота и здравето на служителите на туристическата фирма, имущество на туроператори и собственици на туристически...
admin
23 0