Материали 1-10 от 6

Екипи и екипна работа 22 стр.

Екипи и екипна работа

Ефективна мотивация на персонала и екипите в управлението. Материалът е предназначен за всички, студенти, ЮЗУ "Неофит Рилски", бакалаври по предмета "Теория на управлението". Преподавател - Д-р В. Василев...
nerven
7 1
Анализ на управленческата структура на ЕТ Мирса 93 22 стр.

Анализ на управленческата структура на ЕТ "Мирса 93"

Структурата на фирмата маже да се разглежда от различни гледни точки в зависимост от целите на изследването-правен,организационен,управленски,производствен и др.От функционална гледна точка организацията е инструмент за постигане на поставените цели...
dannyboy
1 0