Материали 1-10 от 280

Анализ на Мостовете на Медисън 5 стр.

Анализ на „Мостовете на Медисън”

Във филма е разказана историята на гениалния композитор В.А.Моцарт и то не от кой да е, а от самият Салиери-колегата, за който се твърди, че е странал причина за смъртта му и който приживе най-много е пречил на неговото развитие.
baxar
0 0
Управление на конфликти 13 стр.

Управление на конфликти

Конфликтът възниква на основата на противоположните мисли и подбуди на хора и техните групи и се явява противоборство, а субектите на социалното взаимодействие, което се характеризира с нанасянето на взаимни вреди.
messi
0 0
Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище 17 стр.

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците, настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище

Децата с нарушена концентрация на вниманието са непостоянни инеспокойни. Не успяват да се отдадат на дадена дейност без прекъсвания.
kiril.velkov
0 0
Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай 15 стр.

Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай

В основата на съвременното разбиране за полицейската дейност стоиидеята, че в гражданското общество органите на Министерството навътрешните работи предлагат социална услуга, свързана с осигуряване наобществен ред и сигурност на отделния гражданин и общест
kiril.velkov
0 0
Резюме по Римско частно право-ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО 3 стр.

Резюме по Римско частно право-"ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО"

Резюме върху "ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО" от Проф. д-р Жан-Франсоа Геркенс, Университет в Лиеж, Белгия
0 0